PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Njomly respecteert de privacy en verwerkt de persoonsgegevens van de klant alleen voor het doel
waarvoor de klant ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

BEDRIJFSGEGEVENS:
Naam bedrijf: Njomly
Website: https://www.njomly.com
BTW-nummer: BE0701.907.143

CONTACT
Indien de klant betreffende de Privacy Policy opmerkingen heeft, kan hij contact opnemen op het
volgende e-mailadres: [email protected]
Dit privacy beleid kan ten allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen hier gepubliceerd
worden.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS:
Njomly bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door de klant worden
opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Njomly worden verstrekt om te verwerken.
Wij kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens verkrijgen:
De klant vertsrekt bepaalde persoonsgegevens passief, doordat de systemen van Njomly automatisch
bepaalde handelingen registreren. Bij het gebruik van de website, wordt bijvoorbeeld het IP-adres
van de klant automatisch opgeslagen in de logbestanden van de webserver, zoals gebruikelijk is bij
bijna alle websites op het internet.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
De persoonsgegevens die Njomly verzamelt wordt uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
 Het afhandelen van de bestelling van de klant;
 Statistische doeleinden, om zo de website en het marketingbeleid te optimaliseren;
 Om u na de toestemming van de klant, gerichte aanbiedingen te kunnen doen;
 Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS:

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van de klant verwerken:
 Naam;
 Geboortedatum;
 Geslacht;
 Adres;
 E-mailadres;
 Telefoonnummer;
 Betaalgegevens;
 IP-adres.

VERSTREKKING AAN DERDEN:
Om de bestelling af te handelen en om de website correct en veilig te laten werken, kan het
voorkomen dat Njomly de persoonsgegevens van de klant met derden dient te delen. Njomly
verplicht deze derden om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan en beperkt dit
delen tot een absoluut minimum.
Njomly verstrekt de persoonsgegevens niet aan andere partijen die niet rechtstreeks betrokken zijn
bij de uitvoering van de overeenkomst die de klant met ons sluit, behalve na de uitdrukkelijke
toestemming van de klant, of wanneer enige wettelijke bepaling Njomly hiertoe verplicht.

BEVEILIGING:
Njomly neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Njomly houdt back-ups van deze gegevens bij op een veilige locatie
en spant zich in om encryptie in te zetten wanneer dat haalbaar en nuttig is. In het bijzonder maakt
Njomly gebruik van het platform Lightspeed. Gebruik van dit platform zorgt ervoor dat de gegevens
die via het internet tussen de klant en de systemen van Njomly worden verstuurd, vertrouwelijk
blijven.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de optimale dienstverlening
te kunnen bieden.

COOKIES:
Njomly maakt op de website gebruik van cookies.
Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de
browser van de bezoeker op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. De
daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van Njomly of die van
de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.
Njomly gebruikt cookies voor verschillende doeleinden

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie
gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van
een website of applicatie.
De bezoeker kan de installatie van cookies weigeren via zijn browserinstellingen. Hij kan op elk
gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van zijn computer of mobiele apparaat
verwijderen.
Wanneer de bezoeker cookies uitschakelt, moet hij er rekening mee houden dat bepaalde grafische
elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat hij bepaalde toepassingen niet kan gebruiken.

RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS
De klant heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van zijn
persoonsgegevens. Zie hiervoor de contactgegevens aan het einde van deze privacy- en
cookieverklaring. Om misbruik te voorkomen kan Njomly de klant daarbij vragen om zich adequaat te
identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient de
klant een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Njomly behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en
cookieverklaring. Njomly beveelt dan ook aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat de
klant van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

← Keer terug naar de backoffice    Momenteel is het niet mogelijk een bestelling te plaatsen. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen